Đường Tới Trái Tim Chàng

Trạng thái
Chưa đăng ký
Phí thành viên 03 tháng
1.300.000₫
Bắt đầu
  • Những hormone tạo ra cảm giác yêu và làm tuột cảm giác yêu
  • Cảm giác yêu trải qua các giai đoạn nào?
  • Khi nào Fall in love và khi nào nên quan hệ tình dục ?
  • Khối hành xử nào làm tăng cảm giác yêu nơi người đàn ông, người đàn ông rung động khi nào
  • Thử thách là gì? Cách tạo ra thử thách? Và vai trò của thử thách trong quá trình yêu của người đàn ông
  • Những kiến thức và cách hành xử cần biết trong hẹn hò