Kiểm Soát Cảm Xúc Và Vượt Qua Nỗi Đau

Trạng thái
Chưa đăng ký
Phí thành viên 03 tháng
695.000₫
Bắt đầu
  • Cảm xúc từ đâu được tạo ra
  • Cách người khác đối xử với mình có cấu thành cách mình đối xử với người khác không?
  • Làm sao giữ được thăng bằng, không để cảm xúc kiểm soát mình
  • Cấu trúc của nỗi đau, thật sự nỗi đau tình cảm từ đâu ra
  • Chuyện người Indian bắt khỉ.
  • Cách chế ngự nỗi đau để đau thăng bằng.